Formulier voor ontbinding / herroeping

logo

 

 

 

 

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
Aan Maxine Bijoux (handelsnaam voor EGJ-Holding BV), Transeedijk 60, 6915 XZ Lobith. E-Mail retour@maxine-bijoux.com
Ik / Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen / levering van de volgende dienst (*) herroep / herroepen (*)
Besteld op ( ) / Ontvangen op ( ) / Ordernummer ( )
Naam / Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. () aanvullen

 

_________________________________________

Kopieer bovenstaande tekst en plak deze in een e-mail, of stuur deze desgewenst per post aan bovenstaand adres. U bent uiteraard vrij om uw eigen tekst te sturen, maar op deze wijze weet u zeker dat u alles hetgeen noodzakelijk is vermeld heeft. Let wel u dient eventueel al ontvangen artikelen wel tijdig retour te zenden !

Hoi, we zijn even een paar weekjes offline. Aangezien we ook telefonisch niet bereikbaar zullen zijn zetten we de bestelfunctie ook even uit. Bestellen zal naar verwachting vanaf eind oktober weer mogelijk zijn.Met vriendelijke groet,Maxine Bijoux Sluiten