Formulier voor ontbinding / herroeping

logo

 

 

 

 

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
Aan Maxine Bijoux (handelsnaam voor EGJ-Holding BV), Transeedijk 60, 6915 XZ Lobith. E-Mail retour@maxine-bijoux.com
Ik / Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen / levering van de volgende dienst (*) herroep / herroepen (*)
Besteld op ( ) / Ontvangen op ( ) / Ordernummer ( )
Naam / Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. () aanvullen

 

_________________________________________

Kopieer bovenstaande tekst en plak deze in een e-mail, of stuur deze desgewenst per post aan bovenstaand adres. U bent uiteraard vrij om uw eigen tekst te sturen, maar op deze wijze weet u zeker dat u alles hetgeen noodzakelijk is vermeld heeft. Let wel u dient eventueel al ontvangen artikelen wel tijdig retour te zenden !