goudkleur

Onder de categorieen kleur is de kleur goud toegevoegd voor een uitgebreider overzicht van sieraden die (deels) goudkleurig zijn.

Deze categorie zal uiteraard in hoofdlijn overlappen met de hier van de tag ‘goudkleur’ voorziene artikelen. In beide gevallen zijn om het aantal indelingen te beperken ook brons- / koperkleurige artikelen zo ingedeeld en zegt de kleur niets over de mate van edelheid. Zowel gouden, vergulde als goudkleurige artikelen worden hier dan ook weergegeven.

Hoi, we zijn even een paar weekjes offline. Aangezien we ook telefonisch niet bereikbaar zullen zijn zetten we de bestelfunctie ook even uit. Bestellen zal naar verwachting vanaf eind oktober weer mogelijk zijn.Met vriendelijke groet,Maxine Bijoux Sluiten