Overige verkoopkanalen

Alles wat niet eenduidig in te delen is in eerdere categorieen zoals markthandel en export.